SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

32.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 29/19,98/19 ) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2019. (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 2/19) u članku 2. stavku 1. brojka »500,00« zamjenjuje se brojkom »1.000,00«.

U članku 2.stavku 2. brojka »50,00« zamjenjuje se brojkom »100,00«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i sada glasi:

Sredstva osigurana u Proračunu za 2019. godinu raspoređuju se kako slijedi:

                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-22

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr