SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

44.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju ustanovi Centar za poljoprivrednu
i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Općina Dobrinj pristupa ustanovi Centar za poljoprivrednu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u svojstvu osnivača.

Općina Dobrinj će putem svojeg predstavnika u Stručnom vijeću sudjelovati u radu Centra za poljoprivrednu i ruralni razvoj.

Općina Dobrinj pristupa Centru za poljoprivrednu i ruralni razvoj s ciljem unapređenja i provedbe programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja na svom području.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Dobrinj potpiše Ugovor o sufinanciranju rada Centra za poljoprivrednu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-04-01-19-9

Dobrinj, 11. prosinca 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr