SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

42.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17 I 39/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKA
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova na području općine Dobrinj, odnosno određuju vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina ne smiju se izvoditi u 2020. godini na cijelom području općine Dobrinj u razdoblju od 15. lipnja do 7. rujna u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

Na području i u razdoblju izvođenja radova utvrđenim u članku 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi, temeljem pisanog odobrenja općinskog načelnika, ako se radi:

- potrebe hitnih radova na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi,

- nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, odnosno kada se radi o radovima čije bi neizvođenje prouzročilo ugrozu ili otežalo životne uvjete,

- kada se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog interesa.

Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. alineje 2. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti najkasnije 8 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu preuzeti u pisarnici Općine Dobrinj ili na web stranicama Općine.

Članak 4.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 53/13).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-04-01-19-7

Dobrinj, 11. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr