SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

57.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/ 13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19, 5/19 i 22/19) (U daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. mjenjaju se stavci 1. i 2 i glase:

(1) Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se obavljenje djelatnosti:

1. održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2. održavanja javnih zelenih površina,

3. održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4. održavanja groblja,

5. održavanja čistoće javnih površina,

6. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

7. usluge ukopa pokojnika i

8. zimska služba.

(2) Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se vršenje javne ovlasti u obavljanju djelatnosti iz stavka 1. točke 4. i 7. ove Odluke.

Članak 2.

Članak 4. Odluke mjenja se i glasi:

Članak 4.

(1) Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d. o. o. za komunalne djelatnosti iz Krka, Vršanska 14, OIB: 04155352667, povjerava se obavljenje djelatnosti:

1. održavanja javne rasvjete,

2. usluge iznajmljivanja bicikala.

(2) Trgovačkom društvu PONIKVE VODA d. o. o. za komunalne djelatnosti iz Krka, Vršanska 14, OIB: 04155352667, povjerava se obavljenje djelatnosti:

1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

Članak 3.

Članak 9., stavak 1. Odluke mjenja se i glasi:

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti mogu obavljati na području Općine Malinska-Dubašnica komunalne djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta i

2. obavljanja usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-26

Malinska, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51511&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr