SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

56.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/ 18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2019. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18 i 10/19) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

»Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2019. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 100.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2019. godini utrošiti će se u sklopu Programa 3004 Potpora poljoprivredi, Aktivnost A300401 Aktivnosti u poljoprivredi, za namjenu izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Malinska-Dubašnica, te za namjenu projektiranja navodnjavanja polja Dubašnica.«

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-50

Malinska, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51511&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr