SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

53.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i projekciji proračuna za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/18, 12/19, 22/19 - u daljnjem tekstu: Proračun), mijenja se članak 1. u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Ove III. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-47

Malinska, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51511&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr