SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
GRAD OPATIJA

81.

Nakon uspoređivanja pročišćenog teksta Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 19/19 od 26. srpnja 2019. godine utvrđene su pogreške u pisanju u odnosu na izvorni tekst Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora usvojene na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije, 20. ožujka 2019. godine, i greškom je izostavljen članak 12. Odluke te se daje ispravak

ISPRAVAK
PROČIŠĆENOG TEKSTA ODLUKE O DAVANJU
U ZAKUP I KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG
DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

U članku 6. stavku 2. pročišćenog teksta Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 19/19) riječi » - ne dulje od 5 godina« zamjenjuju se riječima »na rok od 5 godina«.

U članku 8. točki 7. riječ »zajedno« briše se.

U članku 8.a stavku 1. točki 2. iza riječi »100.000,00 kuna« dodaju se riječi »i više« te u stavku 2. riječ »zakupodavac« zamjenjuje se riječima »Grad Opatija«.

U članku 38. stavku 2. točki 3. riječi »njegov supružnik« zamjenjuju se riječima »bračni drug«.

U članku 48. stavku 3. riječ »zakupodavca« zamjenjuje se riječima »Grad Opatija« u odgovarajućem padežu.

U članku 49. stavku 1. riječi »obavlja se« zamjenjuju se riječima »može se ugovoriti«.

U članku 52.a riječi »mjeseca travnja« zamjenjuju se riječima »obveze za travanj«.

Iza članka 55. dodaje se tekst:

»Članak 12.

(1) Ugovori o zajedničkom zakupu sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke mogu se obnoviti uz uvjete propisane člankom 6. ove Odluke.

(2) Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže jedan ili više zakupnika s drugim zakupcima iz ugovora sklopit će ugovor o zakupu cjelokupnog prostora najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

(3) Ako drugi zakupci ne pristanu na sklapanje ugovora o zakupu, ugovor se smatra raskinutim za sve zakupnike.«

Klasa: 011-01/19-01/11

Ur. broj: 2156/01-04-02/19-14

Opatija, 13. rujna 2019.

PROČELNICA UREDA GRADA

Helena Masarić, dip. iur., univ. spec. polit., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr