SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
PONIKVE VODA d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje PONIKVE VODA d.o.o. putem dva dugoročna kredita u iznosu od 37.000.000,00 kn i 18.000.000,00 kn, kod Privredne banke Zagreb d.d., za financiranje pokrića dijela financijske korekcije - neprihvatljivih troškova u sklopu EU projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« (KK.06.4.2.03.) pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Oba kredita otplaćivati će se u kvartalima: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. Zbroj otplatnih rata glavnice oba kredita za svaki kvartal je jednak i iznosi 916.666,67 kn.

Članak 2.

Obvezuje se PONIKVE VODA d.o.o. da odmah po sklapanju ugovora o kreditu dostavi primjerak sklopljenog ugovora te nakon početka otplate kredita, izvješća o izvršenju obveza.

Članak 3.

Nacrti ugovora o dugoročnom kreditu i ugovora o sufinanciranju povrata dugoročnih kredita sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

 

Klasa: 325-01/17-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-70

Malinska, 12. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr