SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

54.

Na temelju članka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima I načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne novine« broj 69/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 6. rujna 2019. godine donosi

PLAN POZIVANJA
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
na području Grada Malog Lošinja

1. Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Povjerenici i zamjenici) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području Grada Malog Lošinja.

2. Povjerenici i zamjenici se pozivaju i aktiviraju za pojedina područja Malog Lošinj, mjesne odbore, te pružaju stručnu pomoć i pripremu akcije zaštite i spašavanja, po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenikom načelnika.

3. Redoslijed pozivanja povjerenika i zamjenika utvrđuje načelnik Stožera, po mjestu nastanka neposredne prijetnje i ugroženosti pojedinog područja.

4. Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite pozivaju se putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka ili pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova civilne zaštite u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

5. U slučaju nemogućnosti da Županijski centar 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka izvrši pozivanje Povjerenika obavještava se odgovorna osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.

Kada pozivanje obavlja Županijski centar 112 onda se najprije obavještava osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.

6. Sastavni dio Plana pozivanja je Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 17/19) i tablica sa osnovnim podacima povjerenika i zamjenika, koji nisu predmet objave.

7. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/18-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-19-28

Mali Lošinj, 6. rujna 2019.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr