SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

39.

Temeljem članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), članka 148. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 115/16 i 106/18) i članka 80. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87, 16 i 3/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o otpisu nenaplativih potraživanja

Članak 1.

Ovom Odlukom se, sukladno zakonskim propisima, uređuje otpis dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Omišalj koja se nisu mogla naplatiti jer je dužnik DINA- PETROKEMIJA d.d. u postupku stečaja brisan iz sudskog registra na dan 02.09.2016. godine.

Članak 2.

Odobrava se otpis potraživanja Općine Omišalj u ukupnom iznosu od 10,722.511,29 kn i to s osnova:

-Komunalne naknade u iznosu od 7.656.853,71 kn

-zateznih kamata u iznosu od 962.354,12 kn

-Komunalnog doprinosa u iznosu od 1.114.716,00 kn

-zateznih kamata u iznosu od 252.171,16 kn

-Spomeničke rente u iznosu od 458.861,40 kn
(60% u Bilanci)

-zateznih kamata u iznosu od 195.314,99 kn
(60% u Bilanci)

-Sufinanciranja UPU-3 u iznosu od 58.548,00 kn

-zateznih kamata u iznosu od 23.691,91 kn.

Članak 3.

Knjiženje u poslovnim knjigama, u skladu s ovom Odlukom, provest će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-06-19-01-9

Omišalj, 31. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr