SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

35.

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/ 19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Andreja Iskra, za predsjednicu,

2. Natalija Dašek Strčić, za članicu,

3. Romeo Deša, za člana,

4. Ivan Šamanić, za člana,

5. Luka Mihalović, za člana.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine, a o njihovu imenovanju će se obavijestiti županijsko povjerenstvo.

Članak 3.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine

2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta

3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu

4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti

9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima.

Članovi Povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona, u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od Općine Omišalj za učinjene propuste.

Članak 4.

Kada Povjerenstvo nije u mogućnosti, zbog nedostatka specifičnih stručnih znanja, procijeniti štetu od prirodnih nepogoda, može zatražiti od županijskog povjerenstva imenovanje stručnog povjerenstva na području u kojem je proglašena prirodna nepogoda.

Stručna povjerenstva pružaju stručnu pomoć općini u roku u kojem su imenovana.

U svojem radu stručno povjerenstvo surađuju s općinskim povjerenstvom i županijskim povjerenstvom općine za koje obavljaju poslove.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/14).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-06-19-01-7

Omišalj, 31. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr