SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja
na uređenim javnim površinama

I.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim površinama, utvrđenih od strane isporučitelja komunalnih usluga parkiranja - Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, Krk, OIB: 33825903375, KLASA: 340-01/19-01/07, URBROJ: 2142/ 01-21 19- 1 od 3. lipnja 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/19-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-19-4

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr