SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA MATULJI

45.

Na temelju članka 6. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17 i 29/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Slu

žbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću
Općine Matulji za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2019. godine

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/19) članku 4. stavku 1. točki 1. podstavku 3. broj »40.481,76« zamjenjuje se brojkom »41.469,12«.

Članak 2.

U istom članku stavku 1. točki 2. dijelu podstavka 2. mijenja se i glasi:

»- Maslić Dean 4.114,40 kuna

- Sandro Pecman 5.759,60 kuna«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-39-19-0008

Matulji, 18. lipnja 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr