SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

83.

Na temelju članka 10. stavka 5. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 36/14 i 15/18), članka 20. stavka 5. Statuta Županijske lučke uprave Rab, članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke
uprave Rab za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji
nekretnine F4.5-30/2019 radi kupnje poslovnog
prostora u gradu Rabu

Članak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Rab da s Hrvatskim Telekomom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb zaključi Ugovor o kupoprodaji nekretnine F4.5-30/2019 radi kupnje poslovnog prostora u gradu Rabu u vrijednosti od 308.000,00 EÎ (slovima: tristoosamtisuća) eura koji se plaća u kunskoj protuvrijednosti prema središnjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

(Ugovor o kupoprodaji nekretnine je sastavni dio ove Odluke)

Članak 2.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Rab da odmah po sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine dostavi jedan primjerak istoga Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-71

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr