SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 10. stavka 2. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 4/19), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Etičkog povjerenstva
Primorsko-goranske županije

I.

Vladimir Šepčić imenuje se za člana Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije iz reda predstavničke većine.

Vanđa Kalić imenuje se za članicu Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije iz reda predstavničke manjine.

II.

Mandat članova Etičkog povjerenstva traje do isteka mandata Županijske skupštine Primorsko-goranske županije saziva 2017.-2021.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-62

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr