SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (»Službene novine« broj 41/18), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/ 13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine« 41/18) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2019. godinu, B. Račun financiranja za 2019. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu mijenjaju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr