SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

54.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/ 17), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici od 30. svibnja 2019. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU«

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2018. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr