SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD CRES

20.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine RH« br. 82/15, 118/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2019. donosi

ODLUKU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
za Grad Cres

Članak 1.

Usvaja se Procjena rizka od velikih nesreća za Grad Cres izrađena temeljem Odluke o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Cresa od 16. ožujka 2018. godine.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Cres sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/19-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-19-5

Cres, 23. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr