SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

36.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 26 sjednici održanoj dana 10. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

(1) U Odluci o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/04), (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 4. mijenja se i sada glasi:

»Visina spomeničke rente izosi 2,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline iz članka 2. ove Odluke mjesečno.«

Članak 2.

(1) U članku 5. stavku 1. i stavku 4. Odluke riječi »upravni odjel za komunalnu djelatnost« zamijenjuju se riječima »upravni odjel u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva«

(2) U članku 5. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Na ovršni i žalbeni postupak primijenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/18-01/26

URBROJ: 2107/02-01-19-4

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2019. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI
Predsjednik
NEVEN PAVELIĆ

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr