SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

16.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine PGŽ br. 24/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13, 8/18), Općinski načelnik Općine Mrkopalj podnosi Općinskom vijeću na usvajanje

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Mrkopalj za 2018. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastructure za 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća općine Mrkopalj 19.12.2017. godine. 1. izmjene programa usvojene sun a sjednici Općinskog vijeća 27.6.2018. godine, a 2. izmjene programa na sjednici vijeća 13.12.2018. godine.

Članak 2.

U 2018. godini realiziran je Program održavanja komunalne infrastructure kako slijedi;

A) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

B) IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Održavanje javnih površina i održavanje
čistoće javnih površina 171.000,00kn   138.853,25kn

-održavanje šahti, slivnika
odvodnih i oborinskih kanala

-održavanje javnih sportskih
terena;

-deratizacija , provedba i nadzor
prema ugovoru

-čišćenje javnih površina od pijeska,
palog lišća, grana,i ostalog otpada

-košnja javnih zelenih površina
(park,prostor uz nogostupe i
druge male površine)

-malčiranje javnih površina,
općinske livade,oko igrališta,
škola Sunger, livade bez vlasnika

-planiranje neštetnog materijala
nakon rušenja
objekata po nalogu redara u
»kavi« na Dragi

-zimsko čišćenje i posipavanje
javnih površina

2.Održavanje groblja 14.000,00kn       13.375,00kn

-košnja groblja Mrkopalj

-košnja groblja Tuk

3.Tekuće i zimsko
održavanje
nerazvrst. cesta 510.000,00kn    428.641,51kn

-čišćenje snijega sa
nerazvrstanih cesta
prema ugovoru

-pijesak za posipavanje

-posipavanje zaleđenih
površina

-krpanje rupa na
nerazvrstanim cestama

4.Održavanje javne
rasvjete 187.000,00kn      194.637,83kn

-utrošak javne rasvjete,
potrošnja i mrežarina

-poslovi održavanja javne
rasvjete po ugovoru

UKUPNO: 882.000,00kn          775.507,59kn

Članak 3.

Ovo izvješće bit će objavljeno u Službenim novinama PGŽ-e.

KLASA: 022-05/19-01/01

URBROJ: 2112-05-02-19-19

Mrkopalj, 29.04.2019.

Općinski načelnik
Josip Brozović

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr