SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ( NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko goranske županije br.24/09, 34/09-ispr.13/13, 19/13,8/18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 30.04.2019. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te analitički prikaz primitaka i izdataka.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sadrži izvršenje prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 4.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 400-01/19-01/02
Urbroj: 2112-05-01-19-3

Mrkopalj, 30.travnja 2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednik
Zvonko Matković

 

*Izvještaj se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr