SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09, 14/13, 43/18 i 2/ 19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 2. svibnja 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ova I. izmjene i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-31

Malinska, 2. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr