SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 2. svibnja 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 22.392.108,75 kn.

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-30

Malinska, 30. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr