SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju odredbi članka 4.a., 15. i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/ 11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17 i 13/ 18) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) a u svezi odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 2. svibnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim
parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate
parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/16, 8/17, 13/18).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-19-79

Malinska, 2. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr