SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MATULJI

30.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/ 10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 9. svibnja 2019. donosi

ODLUKU
o učešću roditelja u cijeni smještaja djece
u Dječjem vrtiću Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se učešće roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji.

Cijena smještaja djeteta u Dječjem vrtiću Matulji obuhvaća sljedeće vrste troškova:

1. izdatke za radnike, i to: bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika,

2. prehranu djece,

3. uvjete boravka djece, i to: materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje

objekata i opreme, prijevoz djece,

4. nabavu namještaja i opreme,

5. nabavu sitnog materijala.

Članak 2.

Učešće roditelja u cijeni smještaja djeteta u Dječjem vrtiću Matulji utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/11)

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od pedagoške godine 2019./2020.

Klasa: 011-01/19-01/0016

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0001

Matulji, 9. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr