SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
110

102.

Na temelju članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), a u svezi s člankom 86. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i člankom 32. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 i 81/05), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 15. srpnja 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju nadležnosti za davanje prethodne
suglasnosti na statute ustanova osnovnog i srednjeg
školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Odlukama Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske (Klasa: 602/03/02-01/90, ur. broj: 532/1-02-1 od 1. veljače 2002. i Klasa: 602-02/02-01/153, ur. broj: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002.) na Primorsko-goransku županiju prenijeta su osnivačka prava nad sljedećim srednjoškolskim ustanovama i ustanovama osnovnog obrazovanja:

– SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI

1. Pomorska škola Bakar; Bakar

2. Srednja škola dr. Antuna Barca; Crikvenica

3. Srednja škola »Vladimir Nazor«; Čabar

4. Srednja škola Delnice; Delnice

5. Srednja škola »Hrvatski Kralj Zvonimir«; Krk

6. Srednja škola Ambroza Haračića; Mali Lošinj;

7. Željeznička tehnička škola; Moravice

8. Gimnazija Eugena Kumičića; Opatija

9. Hotelijersko-turistička škola; Opatija

10. Ugostiteljska škola; Opatija

11. Obrtnička škola; Opatija

12. Srednja škola Markantuna de Dominisa; Rab

13. Prva riječka hrvatska gimnazija; Rijeka

14. Gimnazija Andrije Mohorovičića; Rijeka

15. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci; Rijeka

16. Srednja talijanska škola, Rijeka

17. Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju; Rijeka

18. Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

19. Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja; Rijeka

20. Elektrotehnička škola; Rijeka

21. Elektroindustrijska i obrtnička škola; Rijeka

22. Kemijsko-grafička škola; Rijeka

23. Prometna škola; Rijeka

24. Građevinska-tehnička škola; Rijeka

25. Graditeljska škola za industriju i obrt; Rijeka

26. Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci; Rijeka

27. Ekonomska škola Mije Mirkovića; Rijeka

28. Medicinska škola u Rijeci

29. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova; Rijeka

30. Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci; Rijeka

31. Učenički dom »Podmurvice« Rijeka

32. Učenički dom srednjih škola, Rijeka

33. Učenički dom Sušak, Rijeka

34. Učenički dom Lovran, Rijeka

– OSNOVNE ŠKOLE

1. OŠ Bakar«; Bakar

2. OŠ Dr. Josipa Pančića; Bribir

3. OŠ »Brod Moravice«; Brod Moravice

4. OŠ Frana Krste Frankopana; Brod na Kupi

5. OŠ Frane Petrića; Cres

6. OŠ »Petar Zrinski«; Čabar

7. OŠ »Čavle«; Čavle

8. OŠ Ivana Gorana Kovačića; Delnice

9. OŠ Glazbena škola Ive Tijardovića; Delnice

10. OŠ »Jelenje - Dražice«; Dražice

11. OŠ Ivanke Trohar; Fužine

12. OŠ »Hreljin«; Hreljin

13. OŠ »Drago Gervais« - Brešca; Jurdani

14. OŠ »Milan Brozović«; Kastav

15. OŠ »Klana«; Klana

16. OŠ »Kraljevica«; Kraljevica

17. OŠ »Fran Krsto Frankopan«; Krk

18. OŠ Lokve; Lokve

19. OŠ Viktora Cara Emina; Lovran

20. OŠ Dr. Andrije Mohorovičića; Matulji

21. OŠ Maria Martinolića; Mali Lošinj

22. OŠ Mrkopalj; Mrkopalj

23. OŠ Ivana Mažuranića; Novi Vinodolski

24. OŠ Ivana Rabljanina; Rab

25. OŠ Dr. Branimira Markovića; Ravna Gora

26. OŠ »Skrad«; Skrad

27. OŠ Jurja Klovića; Tribalj

28. OŠ »Sveti Matej«; Viškovo

29. OŠ Ivana Gorana Kovačića; Vrbovsko

II.

Prethodnu suglasnost na statute, te izmjene i dopune statuta ustanova iz točke I. ove Odluke daje Županijsko poglavarstvo.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/71

Ur.broj: 2170-1-11-01-05-3

Rijeka, 15. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr