SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA PUNAT
20

19.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01, 28/01 i 08/05) a u svezi s člankom 14. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i člancima 68. st. 2., 72. st. 2. i 74. st. 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 3. sjednici 12. srpnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima
(prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine« broj 08/05) u članku 6. st. 1. toč. 1., iza 4. alineje dodaje se alineja 5. koja glasi:

»- lokacija uz pizzeriju »Bura«, dio z.č. 8537/1 i 8538:

2 mjesta za prodaju razne robe.«

Članak 2.

U Odluci o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica (»Službene novine« broj 08/05) u članku 7., st. 1., toč. 2., iza 3. alineje dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- 1 mjesto za prodaju sladoleda i napitaka u konfekcioniranom obliku, na dijelu z.č. 4777/2, između Košljunske ulice i crpke za odvodnju otpadnih voda.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-05-3

Punat, 12. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Juranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr