SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
GRAD CRES

10.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa («Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09,14/13, 5/18, 25/18), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« RH broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2019. godinu, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

IZMJENU PLANA
PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Grad Cres za 2019. godinu («Službene novine« PGŽ br. 2/19), tablica u privitku teksta zamjenjuje se sljedećom tablicom:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Plana prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 100-01/19-1/1

Ur. broj: 2213/02-02-19-2

Cres, 1. ožujka 2019.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr