SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
GRAD OPATIJA

25.

Na temelju članka 31. točke 13. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije dana 26. ožujka 2019. donosi

O D L U K U
o dodjeli sponzorstva Udruzi za razvoj kulture mladih »Kulturni front«

1.Udruzi za razvoj kulture mladih »Kulturni front« dodjeljuje se potpora u iznosu od 6.000 kuna na ime sponzorstva dva predavanja vrhunskih predavača namijenjena općoj populaciji (dr.sc. Antonio Štiber i prof.dr.sc.Krešimir Pavelić) te predstave Teatra Puna kuća »Boje duge« namijenjene vrtićkom uzrastu, a koja će se održati u sklopu Festivala znanosti 2019. od 8.4. do 13.4.2019.

2.Temeljem ove odluke gradonačelnik će zaključiti Ugovor o sponzorstvu.

3.Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/19-01/49

UR.BROJ: 2156/01-01-19-2

Opatija, 26. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Grad Opatija


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr