SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA FUŽINE
35

19.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) a u vezi s člankom 31. Statuta Općine Fužine, Općinsko vijeće Općine Fužine je na sjednici održanoj 6. srpnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o naknadama potpredsjednika Općinskog vijeća,
vijećnika, članova radnih tijela i komisija (povjerenstava)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvijeti i način stjecanja naknade za rad potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine, vijećnika, predsjednika i članova radnih tijela, komisija i povjerenstava Općinskog vijeća Općine Fužine.

Članak 2.

Naknada za rad u vijeću utvrđuje se u netto iznosu kako slijedi:

- potpredsjedniku Vijeća za obavljanje navedene dužnosti pripada mjesečna novčana naknada u visini od 1.000,00 kuna,

- vijećniku za svako prisustvovanje sjednici Vijeća, pripada novčana naknada u visini od 250,00 kuna,

- osobama koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici Vijeća pripada novčana naknada u visini od 125,00 kuna ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Potpredsjednici vijeća naknadu iz st. 1. podst. 1. ovog članka ostvaruju za onaj mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica Općinskog vijeća. Navedena naknada isključuje naknade po sjednici koje ostvaruju vijećnici.

Članak 3.

Naknada za rad u stalnim radnim tijelima Općine Fužine koje imenuje Općinsko vijeće utvrđuje se u netto iznosu kako slijedi:

- predsjednicima stalnih radnih tijela, za svako prisustvovanje sjednici stalnog radnog tijela kojem predsjedava, pripada novčana naknada u visini od 250,00 kuna,

- članovima stalnih radnih tijela, za svako prisustvovanje sjednici stalnog radnog tijela pripada novčana naknada u visini od 100,00 kuna,

- osobama koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici stalnog radnog tijela, pripada naknada u visini od 100,00 kuna ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 4.

Članovima radnih tijela, komisija i povjerenstava koje Općinsko vijeće osniva po potrebi pripada naknada u visini od 150,00 kuna netto za svako prisustvovanje sjednici.

Vanjskim suradnicima radnih tijela Općinskog vijeća koji sudjeluju u radu radnog tijela zbog stručnosti, ukoliko je njihovo sudjelovanje u radu izglasalo Općinsko vijeće, pripada naknada u visini od 150,00 kuna netto za svako sudjelovanje sjednici.

Članak 5.

Potpredsjednik, vijećnici te članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na dnevnicu za službeno putovanje u zemlju i inozemstvo, naknadu prijevoznih troškova i naknadu troškova noćenja u visini koja je aktom Općinskog vijeća Općine Fužine propisana za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada prema ovoj odluci isplaćivat će se iz sredstava proračuna Općine Fužine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o naknadama potpredsjednika Općinskog vijeća, vijećnika, članova radnih tijela i komisija Općinskog vijeća Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) i zaključak o određivanju visine naknade osobama koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća Općine Fužine i sjednicama radnih tijela i komisija klasa: 021-05/03-7, urbroj: 2112-03- 03-3 od 16.07.2003. godine.

Klasa: 021-05/05-01/9

Ur. broj: 2112-03-05-12

Fužine, 6. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr