SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA FUŽINE
35

14.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) i članka 437. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
Komunalnog - trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Komunalnog - trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.:

1. Marko Milković

2. Josip Tomić

3. Davorin Kauzlarić.

Članak 2.

U Nadzorni odbor Komunalnog - trgovačkog društva »Fužine« d.o.o. Fužine imenuju se:

1. Marko Milković, predsjednik

2. Jelena Tomić, zamjenik predsjednika

3. Juraj Starčević, dipl. oec., član

4. Darko Peričić, dipl. ing., član

5. Davor Lisec, član.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/9

Ur. broj: 2112-03-05-5

Fužine, 6. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr