SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA FUŽINE
35

11.

Na temelju članka 26. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01 i 49/ 03-pročišćeni tekst), te članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/ 01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine je na sjednici održanoj 6. srpnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo na području Općine Fužine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme, raspored radnog vremena, radno vrijeme uoči državnih blagdana i neradnih dana, kao i radno vrijeme nedjeljom i blagdanima.

Kao osnovni kriterij prilikom određivanja radnog vremena uzeta je u obzir potreba građana, odnosno, uvažavajući turističku orijentaciju cijele Općine, potrebe turista na području općine Fužine.

Članak 2.

Prodavaonice, te prodaja izvan njih i drugi oblici trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice) mogu raditi:

- radnim danom (od ponedjeljka do subote), započeti radom najranije u 06.00 sati i završiti rad najkasnije u 21.00 sat,

- na dan uoči Božića, Nove godine i Uskrsa, započeti radom najranije u 06.00 sati i završiti rad najkasnije do 15.00 sati,

- u dane nedjelje, državnih blagdana i neradnih dana, započeti radom najranije u 07.00 sati i završiti rad najkasnije u 13.00 sati.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno ili dvokratno, prema odluci trgovca, unutar radnog vremena određenog u prethodnom stavku.

Članak 3.

Općinsko vijeće može, na obrazloženi zahtjev trgovca, posebnom odlukom odrediti i drugačije radno vrijeme od onog utvrđenog u članku 2. ove Odluke, ukoliko za to postoji potreba, uz ispunjenje ostalih uvjeta za rad trgovaca.

Članak 4.

Trgovac je dužan obavijest o radnom vremenu istaknuti na ulaz u prodavaonicu ili na drugom pogodnom i vidljivom mjestu, tako da bude uočljiva potrošačima.

Članak 5.

Trgovac je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine petnaest dana prije početka rada dostaviti 2 primjerka Obrasca prijave radnog vremena.

Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz Obrasca, Jedinstveni upravni odjel će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu.

Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice, trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu te izvijestiti o istom Jedinstveni upravni odjel Općine najmanje osam dana prije zatvaranja prodavaonice.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 32/ 01).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/9

Ur. broj: 2112-03-05-15

Fužine, 6. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr