SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

96.

Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske br. 68/18)i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09- ispravak, 7/13 i 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donosi

O D L U K U
o vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.

Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u iznosu od 10,44 kuna.

Članak 2.

Ova Odlukaobjaviti će se u u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 011-01/18-01/39

URBROJ: 2156/01-01-18-1

Opatija, 19. prosinca 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dr. sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr