SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

93.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12, 15/15) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donosi

Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2019.-2021. godine

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Opatije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020. godine.

Članak 2.

Glavni ciljevi razvojnih programa Grada Opatije su osiguravanje preduvjeta za razvoj Grada kao turističke destinacije najviše kategorije, te osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te komunalnom uređenju.

Članak 3.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa :

                                        *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračunom Grada Opatije za 2019. godinu te Projekcijom za 2020. i 2021. godinu planiraju se aktivnosti i projekti kojima će se postići ciljevi za realizaciju ovog Plana, a u okvirima Programa i visine sredstava iz članka 3.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/18-01/10

URBROJ: 2156/01-01-18-3

Opatija, 19. prosinac 2018.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr