SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

90.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donosi

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Članak 1.

Grad Opatija planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. utrošiti će se za provedbu programa: Sufinanciranje obnove fasada i krovova.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-01/18-01/10

URBROJ: 2156/01-03-01-18-1

Opatija, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr