SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

89.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08., 59/09., 97/13., 158/ 13. i 30/14.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09., 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donosi

PROGRAM
UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe za 2019. godinu u ukupno planiranom iznosu od 2.000.000 kuna utrošiti u slijedeće namjene:

1.Aktivnosti TZ Grada Opatije namijenjene poboljšanju boravka turista 1.630.000 kn

1.1. Novogodišnja zdravica gradonačelnika 65.000 kn

1.2. Dječji karnevalski korzo

1.3. Balinjerada

1.4. Ožujak - oaza wellnesa

1.5. Uskrs u Opatiji

1.6. Opatija - Carski grad

1.7. RetrOpatija

1.8. Advent u Opatiji

1.9. Festival čokolade

1.9. Besplatni Internet i web kamere

1.10. Summer Sensual Days

2.Aktivnosti TZ Ičići namijenjene poboljšanju boravka turista  75.000 kn

2.1. Unplugged Festival

2.2. Plesni parovi Dancing Stars

2.3. Biciklistička utrka king of Učka

2.4. Outdoor projekt Opatija Rivijera

3. Zračna luka Rijeka - zajedničko oglašavanje   45.000 kn

4. Marunada 2019.   50.000 kn

5. Advent na mrkate 2019.   200.000 kn

Članak 2.

(1) Sredstva iz članka 1. točke 1. doznačiti će se TZ Grada Opatija, o čemu će se zaključiti zaseban sporazum.

(2) Sredstva iz članka 1. točke 2. doznačiti će se TZ Ičići, o čemu će se zaključiti zaseban sporazum.

(3) Sredstva iz članka 1. točke 3. doznačiti će se TZ Kvarnera kao nositelja zajedničkog oglašavanja, o čemu će se zaključiti zaseban sporazum.

(4) Sredstva iz članka 1.točke 4. i 5. utrošiti će se za troškove organizacije manifestacije Marunada 2019. te događanja uz Advent koje organizira Grad Opatija (Paljenje adventske svijeće, Advent na mrkate).

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/18-01/155

URBROJ: 2156/01-03-01-18-9

Opatija, 19. prosinac 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr