SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

87.

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 25/09., 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine usvojilo je

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

(1) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu iznosi 7.621.000,00 kn.

(2) Sredstva iz stavka 1. utrošiti će se za slijedeće projekte i aktivnosti:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(3) Vrijednosti radova iskazane u Tabeli iz st. 2. utvrđene su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i uz primjenu cijena za slične radove izvedene u 2018. godini.

(4) U koloni 2. tabele iz stavka 2. ovog članka iskazana podjela programa i aktivnosti po namjenama utvrđenim člankom 68. stavak 2. Zakona zbirno iznosi:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/18-01/273

URBROJ: 2156/01-01/18-1

Opatija, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr