SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA BAŠKA
35

Temeljem članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa
u mjestu Baška

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u mjestu Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 09/05), u članku 3. točka II. mijenja se i glasi:

»II. Ograničeni dvosmjerni promet, određuje se u ulicama, odnosno dijelovima ulica, kako slijedi:

U vremenu od 06,00 sati do 11,00 sati:

. dio Ulice kralja Zvonimira, od kućnog broja 89 do kućnog broja 98,

. dio Ulice Palada, od kućnog broja 34 do kućnog broja 87,

. dio Ribarske ulice, od kućnog broja 29 do kućnog broja 49.

U vremenu od 6,00 sati do 21,00 sat:

. cesta od Zaobilaznice do groblja Sv. Ivan, od skretanja za Zakam do groblja.

U vremenu zabrane prometovanja, od 11,00 sati, odnosno od 21,00 sat do 06,00 sati idućeg dana, zabranjeno je prometovanje i parkiranje svim vozilima, uključujući i motorkotače i mopede, u zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz prethodnih stavaka.

Onemogućavanje prometovanja provest će se i postavljanjem fizičkih prepreka:

. u Ulici Emila Geistlicha, ispred ulaza u restaurant »Galeb«,

. u Ulici kralja Zvonimira ispred kućnog broja 89 i na križanju iste ulice s Ulicom kralja Tomislava,

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 87,

. u Ulici Palada, ispred kućnog broja 34,

. u Uskočkoj ulici, ispred kućnog broja 14 (Dom kulture),

. u Ulici Stari dvori, kod ulaza u crkveno dvorište,

. na početku Vele rive,

. na cesti za groblje Sv. Ivan, ispred skretanja za Zakam.

Svakodnevno postavljanje fizičkih prepreka u svrhu onemogućavanja prometa, odnosno uklanjanje istih u vrijeme kada je prometovanje dijelovima ulica iz ove točke dozvoljeno, obveza je osobe kojoj su povjereni poslovi organizacije i naplate parkiranja, blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja vozila.

Ovlaštena osoba iz prethodnog stavka ima pravo na nadoknadu troškova u iznosu od 200,00 kn za svaku intervenciju u smislu uklanjanja fizičke prepreke u svrhu propuštanja vozila koja se zateknu u zonama ograničenog dvosmjernog prometa u vremenu kada je to zabranjeno, a obveznik plaćanja troškova je vlasnik, odnosno korisnik vozila koje se propušta.

Stalni pristup i prometovanje zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz stavaka 1. i 2. ove točke, dozvoljava se i omogućit će se, kako slijedi:

. interventnim vozilima (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),

. vozilima za odvoz smeća,

. turističkom vlakiću (za zone iz stavka 1.),

. biciklistima,

. onima koji posjeduju vlastite parkirne površine ili garaže u zonama ograničenog dvosmjernog prometa iz stavka 1. ove točke (za zone iz stavka 1.),

. onima kojima Općinsko vijeće Općine Baška, na obrazloženi zahtjev, ako isti procijeni opravdanim, potvrdom to dozvoli.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/11

Ur. broj: 2142-03-05-6

Baška, 11. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr