SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD RAB

5.

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine« broj 1/19 ) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja
i smještaja u turizmu

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Raba.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se ovisno o naselju unutar Grada Raba u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor, odnosno kamp i/ ili kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj.

Članak 3.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi i to:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/19-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-19-1

Rab, 28. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr