SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD RAB

4.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/ 13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/ 14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Raba

I.         Grad Rab prodaje suvlasničke dijelove nekretnine označene kao k.č. 55 zgr, zgrada mješovite uporabe sa 194 m2, upisane u zk.ul. 145, k.o. Rab-Mundanije i to:

22. Suvlasnički dio: 560/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »e« u prizemlju zgrade, površine 32,62 m2, u planu posebnih dijelova označen smeđom bojom

23. Suvlasnički dio: 1136/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-23)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »f« na prvom katu zgrade, površine 66,27 m2, u planu posebnih dijelova označen plavom bojom

24. Suvlasnički dio: 948/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »g« na prvom katu zgrade, površine 55,34 m2, u planu posebnih dijelova označen svjetlo plavom bojom

25. Suvlasnički dio: 270/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-25)

1.dijela,povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »h« na drugom katu zgrade, površine 15,80 m2, u planu posebnih dijelova označen svjetlo sivom bojom

26. Suvlasnički dio: 217/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-26)

1.dijela,povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »i« na drugom katu zgrade, površine 12,66 m2, u planu posebnih dijelova označen sivom bojom

27. Suvlasnički dio: 275/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »j« na drugom katu zgrade, površine 16,06 m2, u planu posebnih dijelova označen svjetlo sivom bojom.

28. Suvlasnički dio: 222/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-28)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »k« na drugom katu zgrade, površine 13,00 m2, u planu posebnih dijelova označen tamno plavom bojom

29. Suvlasnički dio: 235/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-29)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »l« na drugom katu zgrade, površine 13,72 m2, u planu posebnih dijelova označen crnom bojom

30. Suvlasnički dio: 269/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-30)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »m« na drugom katu zgrade, površine 15,69 m2, u planu posebnih dijelova označen svjetlo zelenom bojom.

31. Suvlasnički dio: 270/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-31)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »n« na drugom katu zgrade, površine 15,73 m2, u planu posebnih dijelova označen zelenom bojom

32. Suvlasnički dio: 367/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-32)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »o« na drugom katu zgrade, površine 21,42 m2, u planu posebnih dijelova označen maslinasto zelenom bojom

33. Suvlasnički dio: 789/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-33)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »p« na trećem katu zgrade, površine 41,68 m2 i pripadajućeg spremišta površine 4,34 m2 , u planu posebnih dijelova označen rozom bojom

34. Suvlasnički dio: 930/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-34)

1.dijela, povezano s vlasništvom poslovnog prostora oznake »r« na trećem katu zgrade, površine 52,91 m2 i pripadajućeg WC-a, površine 1,33 m2, u planu posebnih dijelova označen ljubičastom bojom.

Energetski razred: D

II.        Početna kupoprodajna cijena za sve suvlasničke dijelove nekretnine, ukupno 13 dijelova sa neto korisnom površinom prostorija od 378,57 m2: 2.790.000,00 kuna
Jamčevina: 279.000,00 kuna.

III.      Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupovine nekretnine.
Kupac je dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

IV.      Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u dvije jednake rate i to prvu ratu odmah po zaključenju ugovora, a drugu ratu u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora na žiro račun Grada Raba.

V.        Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

VI.      Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Novom listu, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba.

VII.     Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

VIII.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

 

KLASA: 023-06/19-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-19-4

Rab, 28. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr