SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
GRAD RAB
3B2 HTML

18.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), točke 27. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini (»Narodne novine« broj 29/05) i članka 20. stavak 1. i 2. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/01), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Raba, u razdoblju od 20. lipnja do 30. rujna 2005. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na brdu Kamenjak na kojem će se od 20. lipnja do 30. rujna tekuće godine obavljati svakodnevno dežurstvo, u vremenu od 08,00 do 21,00 sat.

U danima velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju 2 osmatrača.

Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum.

Članak 4.

Služba na Kamenjaku mora biti opremljena s jednim dalekozorom, jednom ažuriranom zemljopisnom kartom otoka Raba, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Financijska sredstva za održavanje Službe i nabavku potrebne opreme osigurava Grad Rab.

Vatrogasnoj zajednici Grada Raba povjeravaju se svi poslovi koji se odnose na funkcioniranje Službe.

Članak 6.

Služba na Kamenjaku dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Grada Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite Grada Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Vatrogasne zajednice Grada Raba.

Članak 8.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab, na broj telefona 724-372 ili 93, pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar na broj telefona 775-175, te pozivom na broj 112.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 21 od 24. lipnja 2004. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/02-01/05-1

Ur. broj: 2169-01-01-01/05-16

Rab, 30. lipnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=133&mjesto=51280&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr