SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

1.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Članak 1.

U Statutu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18) u članku 35.b,stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača, Općinsko vijeća raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:012-03/18-01/1

URBROJ: 2142/05-01-19-4

Malinska, 28. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr