SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

5.

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13, 08/17) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI
KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA
O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koja se na području Općine Mrkopalj obavljaju na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koja se na području Općine Mrkopalj obavljaju na temelju pisanog ugovora su:

-održavanje nerazvrstanih cesta osim zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta,

-održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 4.

Ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10, 13/11, 31/14).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-4

Mrkopalj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr