SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

3.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Mrkopalj za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Mrkopalj za 2019. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 500,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 50, 00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

Članak 3.

Sredstva osigurana u Proračunu za 2019. godinu raspoređuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva propisana ovom Odlukom, doznačuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-2

Mrkopalj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr