SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD OPATIJA

8.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću, kao Osnivač,

i Poslodavac

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »VIKTOR CAR EMIN« OPATIJA, Opatija, N. Tesle 2, zastupana po ravnateljici Suzani Šturm-Kržić,

s jedne strane

te

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Kneza Mislava 20, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću(u daljnjem tekstu: Sindikat), s druge strane

dana 21. prosinca 2018. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj II
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici
»Viktor Car Emin« Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici »Viktor Car Emin« Opatija (SN PGŽ br. 3/16 i 39/17, u nastavku: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 41. Kolektivnog ugovora, za 2019. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

-suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je radnik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je radnik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 %radniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % radniku sa stečenim doktoratom znanosti.

Ukoliko se tijekom 2019. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Aneks se sklapa u osam jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/16-01/02

URBROJ: 2156/01-03/01-18-14

ZA GRAD OPATIJU ZA SINDIKAT

Gradonačelnik Glavni tajnik

Ivo Dujmić Domagoj Rebić

ZA GKČ »V.C. EMIN« OPATIJA
Ravnateljica
Suzana Šturm-Kržić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr