SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD OPATIJA

6.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
»Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija koje je utvrdio Školski odbor Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija na sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/18-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-19-2

Opatija, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

dr. sc. Robert Kurelić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr