SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD OPATIJA

4.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/ 18, 5/18 - ispravak i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete parkiranja na uređenim javnim
površinima i u javnim garažama

I.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu OPATIJA 21 d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 3, na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, predložene 18. siječnja 2019. godine.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske« županije.

Klasa: 340-01/19-01-11

Ur. broj: 2156/01-01-19-01-1

Opatija, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

dr. sc. Robert Kurelić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr