SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD OPATIJA

1.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za
odvodnju na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/15, 34/15, 14/16, 21/17 i 37/17), u članku 1. stavak 2. i u članku 4. stavak 1. riječi »do 31. prosinca 2018.« zamijenjuju se riječima »do 31. prosinca 2019.«.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/15-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-19-3

Opatija, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

dr. sc. Robert Kurelić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr