SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18) načelnik Općine Punat dana 18. siječnja 2019. godine, donosi

PROGRAM
mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člakonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2019. godini

Članak 1.

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2019. godini, koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Općina Punat snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

-u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Punat,

-na grobljima u vlasništvu Općine Punat,

-na javnim plažama i kupalištima,

-na javnim prometnim površinama,

-na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Općina Punat nije dužan snositi u slučaju:

-kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

-kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora i ugovorom o zakupu javnih površina (terasa) sklopljenim između Općine Punat kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

Članak 3.

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Općinom Punat sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine.

Članak 4.

Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Punat snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financiratće iz proračunskih sredstava Općine Punat za 2019. godinu.

Članak 6.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2019. godini izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji je sastavni dio ovog Programa, nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 501-01/19-01/01

URBROJ: 2142-02-02/1-19-4

Punat, 18. siječnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic,v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr