SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16 i 99/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga
u 2019. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije (prostori) na području Općine Punat na kojima se može obavljati pružanje ugostiteljskih usluga izvan ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajmova i javnih manifestacija na području Općine Punat.

Članak 2.

Pružanje ugostiteljskih usluga na području Općine Punat može se obavljati na javnim površinama i prostorima u privatnom vlasništvu na sljedeće načine:

-na štandovima, kolicima, klupama i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga;

-ugostiteljski objekti u kiosku.

Izgled i uvjeti za postavljanje urbane opreme za pružanje ugostiteljskih usluga na površinama navedenim u stavku 1. ovog članka definirani su Odlukom o postavi urbane opreme na području Općine Punat.

Za postavljanje urbane opreme iz stavka 1. ovog članka potrebno je ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat temeljem dostavljenog idejnog rješenja.

Članak 3.

Proglašavaju se sajmovni dani na području Općine Punat u trajanju od 1. lipnja do 30. rujna 2019. godine.

Članak 4.

Pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana može se obavljati na sljedećim javnim površinama na području Općine Punat:

-Ulica Obala, prostor uz park od ulice Klančić do ulice Kljepina na z.č. 8514/1 i 8514/6 k.o. Punat,

-Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu (Punćale) na z.č. 8514/10 k.o. Punat,

-Plato parkirališta »Pod gušternu« nasuprot šumice »Borići« i autobusno stajalište na z.č. 9136/3, 9136/2 i 8532/1 k.o. Punat,

-prostor lučice i prostor iznad lučice u Staroj Baški.

Točnu poziciju, broj i vrstu prodajnih mjesta utvrđuje pružatelj usluge uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 5.

Osim javnih površina navedenih u članku 4. ove Odluke, određuju se lokacije u privatnom vlasništvu za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom sajmovnih dana:

1) Uz šetalište Ivana Brusića:

-2 lokacije na z.č. 9072/1, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4777/2, k.o. Punat.

2) Šetalište Antona Žic - Ulivina:

-1 lokacija na z.č. 4794/7, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4804/3, k.o. Punat,

-1 lokacija na z.č. 4804/4, k.o. Punat.

3) kamp Konobe:

-1 lokacija na z.č. 5207/8, k.o. Punat.

4) Stara Baška:

-1 lokacija na z.č. 2080/1, k.o Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 759/2, k.o Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 787/10, k.o. Stara Baška,

-1 lokacija na z.č. 788, k.o. Stara Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2142-02-01-19-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić dr. med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr